Om Postbudenes Alderdomshjem

Det lyder som noget for gamle mennesker, men det er skam ikke tilfældet.

Postbudenes Alderdomshjems Selvejende Byggevirksomhed har 2 dejlige små bebyggelser, den ene ligger på Palnatokesvej og den anden i Lahnsgade. Hver ejendom har 12 små men gode lejligheder.

I dag kan alle søge om en lejlighed, men sådan har det ikke været altid. Fra starten - og det vil sige omkring århundredeskiftet år 1900 - blev ejendommen i Lahnsgade bygget med det gode formål at være boliger for enker eller postbude. Dengang var der stor bolignød, og det var ikke nogen dans på roser at være enlig forsørger.

Det var længe før, nogen tænkte på de mange forskellige sociale ordninger, vi har i dag, og det var en af datidens løsninger på de store sociale problemer, som efterladte fik.

Der var mange andre fag, som gjorde det samme: Slagteriarbejderne, bagerne, politifolk osv., og systemet var, at de forskellige foreninger fik en grund stillet gratis til rådighed, og med hjælp fra forskellige fonde og en masse frivillig arbejdskraft blev der bygget nogle gode boliger.

Postbudenes Alderdomshjem byggede sine første boliger i Lahnsgade, og ejendommen blev byfornyet i 1990, og den er i dag en rigtig flot ejendom. I lahnsgade - eller "Hjemmet" - er gennemsnitsalderen et sted mellem 30 og 40 år for beboerne.

I begyndelsen af 50'erne byggede vi igen en ejendom: På Palnatokesvej. Dennne ejendom blev bygget efter de dengang nye regler om almennyttig boligvirksomhed, og her har 12 nuværende og tidligere medarbejdere i postvæsenet fået en god og billig lejlighed.