Venteliste


Opskrivning til bolig.

Det koster 200 kr. at komme på venteliste og herudover skal man betale 125 kr. om året, og det er en god idé at overveje at blive medlem, så man har en mulighed for engang at få en af disse gode boliger.

Foreningens navn, kan skabe lidt forvirring, men det er ikke et Alderdomshjem, boligerne kan søges af alle. 

Oprykningsventeliste: Gælder for hver 2. ledige bolig:

Ansøgere med bolig i foreningen har fortrinsret
frem for ikke bolighavende ansøgere efter nedenstående regler:
Almindelig enteliste: Gælder for hver 2. ledige bolig:

Ansøgere uden bolig iforeningen har fortrinsret efter nedenstående regler, hvis ingen har fortrinsret efter kolonne A:
bedste ancinennitet (den der i længst tid har betalt for at stå på venteliste) bedste ancinennitet (den der i længst tid har betalt for at stå på venteliste)