Malerarbejde

Malerarbejde i lejlighederne på Kaj Munk Kollegiet


Nedenstående er regler og retningslinier for maling m.m. i lejlighederne på KMK.

Værelset:
Ved ind- og udflytning skal værelset se ud som følgende:
  • Loftspaneler skal være svenskrøde
  • Gulvpaneler skal være sorte - fejelister dog natur
  • Vægge skal være råhvid (glans 10)
  • Loftet skal være råhvidt
  • Rengjort

Er ovenstående ikke opfyldt ved indflytning kontaktes beboerrådsformanden eller håndværkerkontakten, inden der gøres noget.

Det er tilladt at male vægge, loft, og loftspaneler, dog skal dette ved fraflytning være i farver, der kan dækkes af en gang overmaling af ovennævnte farver.
Det er ikke tilladt at male vinduespartiet.

Hvis man ved fraflytning selv ønsker at sørge for maling af værelset er dette tilladt. Kristiansdal vurderer om værelset er i tilfredsstillende stand. Der kræves, at huller dækkes og at værelset fremtræder nymalet. Man kan også overlade til Kristiansdal at sørge for malingen; beløbet fratrækkes depositum.

Hvis gulvet i værelset vurderes at være i en sådan stand, at det skal afhøvles og lakeres, og dette er forårsaget af beboeren ved unødigt slid ell.lign., vil beløbet til dette arbejde blive fratrukket depositum. Ellers vil regningen gå over kollegiets vedligeholdelseskonto.

Fællesrum:
Den normale vedligeholdelse af vægge, gulve m.m. står kollegiet for. Hvis beboerne ønsker det, og er enige, er det tilladt selv at sørge for maling i andre farver.
Vurderer Kristiansdal ved fraflytning, at der trænger til maling vil dette blive i en af følgende farver: råhvid, karrygul, sølvblå eller oliven, efter den tilbageblevne beboers valg. Disse farver vil også kunne udleveres efter ansøgning til beboerrådet, såfremt beboerne selv ønsker at male og dette findes nødvendigt ved vurdering foretaget af beboerrådet og håndværkerkontakten.

Døre:
Værelsesdøren kan for beboerens egen regning males, dog skal siden mod gangen være en af følgende farver (gældende også dør til badeværelse og køkken): nuværende orange/gule, hvid, lysegrå eller svenskrød, disse farver gælder også på indersiden ved fraflytning.

Vedtaget på beboerrådsmødet d. 25.03.2001.