TV

TV-programmer Kaj Munk Kollegiet:

I boligen:
Ingen antenne, beboerne etablerer selv antenne.

I fælleshuset:
Fællesantenne: Glentevejens Antennelaug.