Portner

Nøgleudlevering, fejl/mangler i boligen, henvendelse til:

Portner Claus Trelle
tlf. 30 43 30 80

Træffetid: 
kl. 08-08.30 og 12-12.30 (mandag-fredag) 
kl. 15-15.30 (mandag-torsdag) 

portner@hcokollegiet.dk