Vi har opsat hjertestarter på Valmuemarken 27.

13-05-2015
Hjertestarten er placeret i cykelskuret og registreret ved Trygfonden.