Kommunale ældreboliger i Assens

Kristiansdal administrere Assens Kommunes ældre- og pensionistboliger. 

Alle boliger udlejes af Kommunen, hvis du ønsker at søge en bolig, skal du henvende dig direkte til Assens Kommune.