Klage over beboer

Klage over medbeboer !

Hvis du føler dig generet af en medbeboers adfærd; larmende, støjende, chikanerende mm. Skal du sende en skriftlig klage til boligforeningen med oplysninger om, hvem du klager over og en beskrivelse af forholdene mm. Klageskema kan downloades her !

Boligforeningen gennemgår din klage, og skriver på baggrund heraf til den påklagede om de forhold, der klages over.

Hvis en beboer ikke overholder reglerne for almindelig adfærd og opførsel og ikke retter sig efter vores påtale, er vores eneste sanktion at opsige eller ophæve lejemålet. Berettigelsen af opsigelsen/ophævelsen afgøres af beboerklagenævnet eller boligretten, hvor der først og fremmest træffes afgørelse på baggrund af beviserne.

Beviserne vil primært bestå i vidneforklaringer og det vil derfor blive nødvendigt, at du og eventuelle øvrige klagere møder op i Boligretten eller ved Beboerklagenævnet og forklarer om klagepunkterne.

Forklaringerne kan med fordel støttes af f.eks. detaljerede notater om, hvornår de forhold man klager over, har fundet sted, eller evt. fotografier eller videooptagelser. Sådant materiale bedes overgivet til boligforeningen sammen med de berettigede klager.

Dette bedes du holde dig for øje, hvis du ønsker at klage.