Ansøgning om bolig

Hvordan får jeg en bolig I Dalum Bygge- og Boligforening?
Alle boliger udlejes efter venteliste.

For at kunne få tildelt en bolig, skal du være på venteliste. Det koster kr. 125 at blive opnoteret på foreningens venteliste. 

Herefter skal der betales et årligt ajourføringsgebyr på kr. 125 (opkrævning på ajourføringsgebyr udsendes automatisk til dig 1 år efter, at vi har modtaget dit opnoteringsgebyr, hvis ud undlader at betale gebyret, vil du blive slettet af foreningens venteliste.)

Når vi har modtaget dit opnoteringsgebyr, kan du søge bolig i Dalum Bygge- og Boligforening

Du kan opnotere dig her på hjemmesiden.