Om husdyr

10-03-2015
Østre Landsret har den 20. november 2014 afsagt dom i forbindelse med, at en lejer holdt hund på trods af forbud herom i husordenen.
 
Landsrettens dom er meget klar: På trods af forbud i husordenen blev der ikke ført bevis for,..”at hunden havde været til væsentlig gene på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfrem-kaldelse.”
 
Opsigelsen var derfor ugyldig.
 
Dommen betyder, at selv om et afdelingsmøde vedtager forskellige begrænsninger eller forbud mod husdyr, ja så kan vi ikke lovligt håndhæve det.
 
Det helt – og eneste – afgørende er, om dyret/dyrene er til væsentlig gene.

ERIK THOMSEN
direktør