Nyt fra direktøren

27-03-2019
Vi er nu færdig med 2018, og resultatet viser et nettoadministrationsbidrag på 1.588 kr og et overskud i foreningen på ca 1,8 mio kr. Det er et meget lavt administrationsbidrag, og det er til gavn for huslejen. Vi arbejder løbende med effektiviseringer, og vi har et samlet mål for besparelser på ca 5 mio kr med udgangen af 2020. Det mål når vi sagtens, og lige nu arbejder vi med energi, altså besparelser på alle former for belysning og brug af el, varme mv.
 
ERIK THOMSEN

direktør