Nyhedsbrev fra direktør Erik Thomsen - om besparelser

20-10-2016
Nyhedsbrev fra dirketør, Erik Thomsen:
 
Regeringen har besluttet, at den almene sektor skal finde besparelser ved effektiviseringer på 1,5 mia kr inden 2020. For boligorganisationerne på Fyn drejer det sig om ca 100 mio kr.
 
Besparelserne skal findes på udgifterne til renovation, el, forsikringer, administration, viceværter, almindelig vedligeholdelse og fraflytning.
 
Ministeriet har lavet nogle analyser over hver boligorganisation, og da 'Kristiansdal er ekstraordinær effektitiv med udgifterne til administration' (ministeriets ord), er det kun de øvrige udgifter, vi skal finde besparelser på.
 
Vi har i alt ca 6.300 boliger, og det er 14% af de samlede almene boliger på Fyn. Men vi skal dog 'kun' finde besparelser på 5 mio kr. Det er under halvdelen af gennemsnittet. Vi er altså sammenlignet med andre ret effektive, så vi skal nok nå i mål.