Nye tage og vinduer på Lettebækvænget i Bellinge.

07-05-2015
Afd. 13 Lettebækvænget
 
Tag- og vinduesudskiftningen er i fuld gang på Lettebækvænget.
Alle boliger får nye vinduer, døre og får efterisoleret deres tag.