Fortrinsret ungdomsboliger

01-11-2013
Der er indgået aftale om fortrinsret til almene familieboliger for beboer i støttede ungdomsboliger i Odense. Fortrinsretten gælder på tværs af byens boligselskaber på følgende betingelser:
- Ansøger skal have boet 2 år i samme støttede ungdomsbolig, og fortsat bebo denne.
-Ansøgeren skal være under uddannelse, eller have afsluttet en uddannelse indenfor de seneste 3 måneder.