Elektronisk huslejeopkrævning

03-10-2016
Til vores beboere:

På grund af ændring hos Nets, har du ikke modtaget din huslejeopkrævning elektronisk de sidste måneder.
Ønsker du igen at modtage elektronisk, skal du tilmelde dig i din NetBank.