Fortrinsret til familiebolig

Fortrinsret for selvforsørgende:

Personer i aldersgruppen 18 og 65 år, der er selvforsørgende har fortrinsret til afd. 09, Heliosvænget, afd. 36 Heliosvænget og afd. 34, Dianavænget.

Selvforsørgende:
  • lønmodtagere uden supplerende offentlig forsørgelse
  • feriedagpengemodtagere i beskæftigelse
  • barselsdagpengemodtagere i beskæftigelse
  • sygedagpengemodtagere (mindre end 8 uger i beskæftigelse)
  • flexjob/flexydelsesmodtagere
  • efterlønsmodtagere
  • SU berettiget uddannelse eller uddannelsesaftale/lærlingekontrakt

Kontakt udlejnigen på 63142250 for notering af fortrinsret, når du har oprettet dig som ansøger.