Afd. 2, Lahnsgade

Husorden for Lahnsgade 50 og 60B OdenseAt bo i en almen boligforening er en boligform, som mange mennesker vælger. Netop det at mange bor tæt sammen, som her i etagebebyggelse, kræver, at alle er sig dette bevidst, og overholder visse regler og normer.Boligen og dens installationer

Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til boligforeningen.

For at undgå fugtdannelse og skader på boligen, bør der foretages en effektiv udluftning gennem døre og vinduer. Gerne flere gange dagligt, 5-10 minutter ad gangen.

Afdelingen er tilsluttet Glentevejens Antennelaug. Paraboler og andre antenner må opsættes efter aftale med boligforeningen.Støj

På hverdage må der i rimeligt omfang bores og hamres fra kl. 07.00-19.00. 
Lørdag/søndag fra kl. 09.00-17.00. På helligdage må der ikke hamres og bores.

Radio, TV mv. : Benyttelse af radio, tv mv. skal ske med hensyntagen til naboer.

I de sene aftentimer og tidlige morgentimer skal musik og anden støj neddæmpes, således at andre beboere ikke bliver generet.

Luk døre og vinduer klokken 22.00, så beboernes ønske om nattero respekteres.

I særlige tilfælde bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med ’støj’ efter kl. 24.00.Vask – tørring af tøj mv.

Vaskemaskine og tørretumbler må være i brug fra kl. 07.00-20.00
 • · Undgå at overfylde maskinen. Kun 2/3 fyldt.
  · Husk at tømme lommer.
  · Synligt snavs fjernes fra sko og lign.
  · Sko, BH og lign. skal lægges i vaskepose.
  · Tørring af tøj skal ske i tørrerum eller på tørrepladsen.
  · Tøj der er ophængt i det fælles tørrerum, skal tages ned dagen efter.
  · Beboere bedes efterlade vaskerum rent og slukke lyset efter sig.
  · Bankning af tæpper og lignende må ikke ske fra vinduer, kun på fælles areal bagved.


Trappevask 1 gang om ugen, foretages af et rengøringsfirma.
Rengøring af hoveddør, trapper og vinduer i opgange.
Gelænder og vægge vaskes af.Køkkenaffald

Genbrugeligt affald: 
Pap, glas, flasker mv. skal afleveres på en kommunal miljøstation.

Affaldsbeholder er kun til køkkenaffald.

Af hensyn til lugtgener skal alt affald afleveres i lukkede affaldsposer. Brød, madrester og andet affald må ikke henkastes på afdelingens område, da det tiltrækker skadedyr. 
Der er ligeledes røde kasser til miljøfarligt affald i kæler.


Aviser og reklamer lægges i dertil opstillede containere. Der må ikke henstå affaldsposer i trappeopgang.I regn, sne, frost og stormvejr samt om natten skal vinduer i tørrerum, vaskerum, trappropgange og i samtlige kældre holdes lukkede.


Rygning på fællesarealer indendørs er ikke tilladt.

Der må holde 1 husdyr pr. bolig (hund eller kat).

Information om afdelingen

Byggeår
Husdyr Husdyr tilladt, 1 hunde eller 1 katte, maksimum 1 i alt.