Afd. 36, Heliosvænget

Husordensregler for afd. 36 - Heliosvænget

Støjende værktøj og haveredskaber må ikke anvendes før kl. 8.00 og efter kl. 20.00 og ej heller i tidsrummet mellem kl. 12.00 – 14.00.

Legepladsen er for vores børn og børn på besøg hos beboerne i afdelingen.

Snerydning og glatførebekæmpelse udføres af beboeren selv fra egen hoveddør til fortov. Det resterende sørger gårdmændene fra Kristiansdal for.

Det er ikke tilladt at fodre dyr hvor madrester kan tiltrække skadedyr.

Omfattende ændringer i boligen må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra Kristiansdal.

På Jacob Hansensvej 34 og Odensevej 18 forefindes selskabslokaler, som gennem Kristiansdals kontor kan lejes til private arrangementer.

Haver passes så disse altid er pæne og ryddelige.

Hække:
 • Skal klippes minimum 1 gang om året senest 1. oktober.
  Beboerne skal selv klippe: Ind- og udvendig og i toppen af hækken.
  Hækken må højest være180 cm høj i baghaven og 150 cm høj foran huset.
  Hækken mod Dalum Centrum kal klippes på egen side og i toppen.


Regler for husdyr:
 • · Dyret må ikke være til gene for andre
  · Dyret må ikke besørge på afdelingens fællesarealer.
  · Dyret skal føres i snor og må ikke løbe frit omkring på afdelingens område
  · Hunde skal være forsikret, jfr. Hundelovens regler.

Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre ophævelse af boligoverenskomsten.


Flagning:
Afdelingen flager på flagdage. Vedrørende personlige flagdage skal man henvende sig til flaagmesteren.

Campingvogne:
Campingvogne, trailere, både og lignende må holde ved eget hus i begrænset periode, for eksempel rengøring, klargøring med videre. Dog maksimalt 12 timer i henhold til Politivedtægten.

Containere:
Der er 1 container til haveaffald og 2 containere til pap.

Trailer kan lånes gratis ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Traileren må kun benyttes af afdelingens beboere til privat brug. Traileren skal afleveres i samme stand som den afhentes.

Information om afdelingen

Byggeår1978
Hårde hvidevarer
Opvarmning
Fjernvarme
Husdyr Husdyr tilladt